Oriel

Wedi'i allforio gyntaf i Japan

Ar Fawrth 24, cafodd cynhyrchion popcorn a gynhyrchwyd gan Hebei Xianxian Agricultural Co Ltd eu hallforio i Japan mewn swmp am y tro cyntaf.Deellir bod allforio llwyddiannus cynhyrchion popcorn i Japan, nid yn unig yn gwella dylanwad y brand, yn parhau i wella'r gallu i yrru, bydd hefyd yn hyrwyddo popcorn "ail entrepreneuriaeth", darparu sianeli incwm i ffermwyr lleol, helpu adfywio gwledig.

ffatri03
ffatri05
ffatri01
ffatri04
ffatri02
oriel
oriel
oriel

Arddangosfa

Agorodd Arddangosfa Bwyd a Diod Rhyngwladol Tsieina ("SIAL China"), y prif bafiliwn coch, lai na 4 awr, a gosododd cwsmeriaid newydd a hen archebion un ar ôl y llall, a llofnododd y cytundeb yn y fan a'r lle i gyrraedd consensws cydweithredu strategol.